Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 27 października 2023
1:14 minut
pamiątkowe zdjęcie uczestników konkursu Bezpiecznie od Startu

25 października 2023 r. w siedzibie Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku odbył się regionalny etap XX edycji Konkursu Wiedzy o Zasadach BHP dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „Bezpiecznie od startu".

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy z zakresu ogólnych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów zawodu w rzemiośle. Konkurs adresowany jest do uczniów rzemiosła, czyli młodocianych pracowników oraz uczniów odbywających praktykę u rzemieślników.

Uczestnicy kształcący się m.in. w zawodzie cukiernik, drukarz, fryzjer, mechanik samochodowy i ślusarz rozwiązywali test pisemny zawierający pytania z zakresu prawa pracy i bhp. Następnie uczestnicy konkursu odpowiadali na ustne pytania z zakresu bhp w wykonywanych zawodach.

Po obradach komisji konkursowej ogłoszono wyniki:

I miejsce - Zuzanna Krause - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie,

II miejsce - Mateusz Szela - Branżowa Szkoła I Stopnia w Sierakowicach,

III miejsce - Małgorzata Langowska - Pomorskie Szkoły Rzemiosła,

IV miejsce - Szymon Rosiński - Branżowa Szkoła I Stopnia w Sierakowicach,

V miejsce - Dagmara Meger - CKZiU nr 2 w Gdańsku,

VI miejsce - Jakub Szwedowski - CKZiU nr 2 w Gdańsku.

Nagrody rzeczowe ufundowali organizatorzy konkursu: Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku.

Galeria

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu