Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 14 listopada 2023
1:48 minut
logo Państwowej Inspekcji Pracy

 

W dniu 24 listopada 2023 r. w Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Piaskowa 9, Sopot, sala C9 odbędzie się Konferencja „Współczesne uwarunkowania bezpiecznej pracy”.

Organizatorami wydarzenia są: Region Gdański NSZZ „Solidarność” i Uniwersytet Gdański.

Celem konferencji jest promowanie kultury bezpieczeństwa pracy, w bardzo dynamicznie zmieniającym się otoczeniu prawnym, ekonomicznym i społecznym. Poruszone zostaną zagadnienia bhp w świetle nowych form pracy np. pracy zdalnej, uberyzacji, nowa rola przedstawicieli pracowników, wyzwania stojące przed pracodawcami związane z wypaleniem zawodowym pracowników. Punktem wyjścia będą nowe regulacje prawne, orzecznictwo, a także dobre praktyki we wdrażaniu wysokich standardów bezpieczeństwa pracy. Konferencja dedykowana jest inspektorom pracy, przedstawicielom pracowników: związkom zawodowym, SIP, osobom zajmującym się obszarem BHP i HR. Prelegentami są naukowcy, praktycy, przedstawiciele NSZZ Solidarność oraz Okręgowej Inspekcji Pracy.

Program konferencji WSPÓŁCZESNE UWARUNKOWANIA BEZPIECZNEJ PRACY

10:00 – 10:10 WYSTĄPIENIE prof. dr hab. Piotr Stepnowskiego REKTORA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

10:10 – 10:20 WYSTĄPIENIE Katarzyny Łażewskiej-Hrycko GŁÓWNEGO INSPEKTORA PRACY

10:20 – 10:30 WYSTĄPIENIE Krzysztofa Dośli – PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU REGIONU NSZZ „Solidarność”

10:30 – 10:50 – wykład prof. dr hab. Jakuba Steliny – Rola związków zawodowych oraz społecznego inspektora pracy w zarządzaniu bezpieczeństwem w zakładzie pracy

10:50 – 11:10 – wykład dr Marty Zbuckiej-Gargas – Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy w nowych formach zatrudnienia (m.in. praca zdalna, „uberyzacja”)

11:10 – 11:30 – wykład Patrycji Potockiej-Szmoń (Z-cy Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku) – Aspekt kontrolno-nadzorczy w nowych formach zatrudniania

11:30 – 12:00 – panel dyskusyjny

12:00 – 12:45 – przerwa kawowa

12:45 – 13:05 – wykład dr hab. Pawła Jurek, prof. UG – Dynamika zmian rynku pracy powinna zmieniać naszą mentalność

13:05 – 13:25 – wykład dr hab. Tomasza Kawki, prof. UG – Redukcja poczucia zagrożenia pokolenia „Z” i „Milenersów”

13:25 – 13:45 – dr Agaty Borowskiej-Pietrzak – Budowanie odporności psychicznej, jako narzędzie tworzenia bezpieczeństwa społecznego

13:45 – 14:00 – wykład Tomasza Klawikowskiego (Kierownika Biura Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia UG) – Kultura bezpieczeństwa – wyzwania dla zakładu pracy

14:00 – 14:15 – wykład Pawła Grabowskiego (Z-cy Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku) – Kultura bezpieczeństwa – wyzwania dla organów kontroli nad warunkami pracy

14:15 – 14:20 – zamknięcie Konferencji przez Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku

 

Więcej: https://ug.edu.pl/news/pl/event/5830/konferencja-wspolczesne-uwarunkowania-bezpiecznej-pracy

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu