Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 26 lutego 2024
2:33 minut

W dniu 23 lutego 2024 r. w Sali BHP Stoczni Gdańskiej odbyła się konferencja, z cyklu ,,Godna praca to bezpieczna praca”, pod hasłem „Bez barier i wykluczenia”. Głównym organizatorem wydarzenia był Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność przy współudziale Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku. 

Wydarzenie to rozpoczął, oficjalnym powitaniem gości, Mariusz Pokrzywinski p.o. Okręgowego Inspektora Pracy, a następnie głos zabrał przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Krzysztof Dośla.

Po części oficjalnej odbyła się seria wykładów, którą rozpoczął Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy Paweł Grabowski podkreślając, że pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne powinien zapewnić im stanowiska pracy dostosowane do potrzeb i możliwości. Odbiorami takich stanowisk zajmuje się inspekcja pracy, a głównym aktem prawnym regulującym kwestie prawne związane z systemem pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnościami, szczególnymi warunkami zatrudniania takich osób, a także regulującym postępowanie administracyjne w sprawach orzekania o niepełnosprawności jest ustawa o rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Następnie, dr inż. Krzysztof Redlarski z Politechniki Gdańskiej przybliżył zebranym temat ergonomii w środowisku pracy osoby niepełnosprawnej i przedstawił przykłady najnowocześniejszych urządzeń ułatwiających wykonywanie czynności osobom z dysfunkcjami. Z kolei, lek. med. Dorota Całus-Kania z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy  swoje wystąpienie poświęciła szczególnym wymaganiom dotyczącym zapewnienia odpowiednich warunków pracy osobie niepełnosprawnej. Tematem wykładu dr Arkadiusza Mańskiego, prof. UG z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego były psychospołeczne aspekty związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Kolejny, niewątpliwie istotny temat podjął Piotr Ciborski Z-ca Dyrektora Naczelnego ds. Personalnych UCK, który opowiedział - na przykładzie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, o wyzwaniach dla pracodawcy związanych ze stworzeniem przyjaznego środowiska pracy osobom niepełnosprawnym. Dariusz Majorek, Dyrektor Oddziału Pomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podkreślił, że główną przeszkodą w aktywizacji osób niepełnosprawnych jest znikoma świadomość pracodawców. Leczenie i rehabilitacja powinny iść w parze, a ich wspólny cel stanowi przywrócenie osób niepełnosprawnych do jak największej aktywności. Ostatni wykład Krzysztofa Rowińskiego, pełnomocnika Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” ds. osób niepełnosprawnych poświęcony był działaniom związku zawodowego na rzecz pracowników niepełnosprawnych.

Na zakończenie konferencji, odbył się panel dyskusyjny, który miał na celu wymianę doświadczeń środowiska naukowego, związków zawodowych, inspekcji pracy, PFRON, WOMP,  a także pracodawców w zakresie aktywizacji osób niepełnosprawnych w życiu zawodowym i społecznym. 

Konferencję zamknął p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku Mariusz Pokrzywinski, który podkreślił, że nadal zachodzi potrzeba edukacji pracodawców w kwestii warunków pracy osób niepełnosprawnych, jak również potrzeba ułatwienia osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym.

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu