Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 24 kwietnia 2024
0:43 minut
uczestnicy spotkania Dialog przy kawie

W dniu 23.04.2024 r., w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni odbyło się spotkanie dla lokalnych Pracodawców w ramach cyklu spotkań "Dialog przy kawie". Głównym tematem spotkania była problematyka legalności pobytu i pracy cudzoziemców, z jaką borykają się Pracodawcy.

Prelegentka - inspektor pracy Dorota Janczuk podzieliła się wiedzą i doświadczeniem oraz udzieliła odpowiedzi na liczne pytania Przedsiębiorców. Pytania w szerokim zakresie obejmowały tematykę kontroli oraz legalnego zatrudnienia cudzoziemców zarówno na terenie Polski, jak i w procesie delegowania za granicę, obejmując zagadnienia dot. agencji pracy i outsourcingu.

Uczestnicy spotkania zostali poinformowani o możliwości skorzystania z publikacji: ulotek i poradnika pt. „Praca przymusowa: Poradnik jak ją rozpoznać i jej przeciwdziałać”, których współautorem jest Państwowa Inspekcja Pracy zaangażowana w przeciwdziałanie zjawiskom pracy przymusowej i handlu ludźmi.

Galeria

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu