Spotkanie z Kadrą Kierowniczą Powiatowych Urzędów Pracy Województwa Pomorskiego

W dniu 25 marca 2021 r. p.o. Okręgowego Inspektora Pracy Mariusz Pokrzywinski oraz p.o. Z-cy Okręgowego Inspektora Pracy Izabela Struczyńska, wzięli udział w wideokonferencji w spotkaniu dla Kadry Kierowniczej Powiatowych Urzędów Pracy Województwa Pomorskiego.

Organizatorem spotkania był Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.

W trakcie wideokonferencji p.o. Okręgowego Inspektora Pracy Mariusz Pokrzywinski przedstawił informacje na temat porozumień antykryzysowych zawieranych przez pracodawców z terenu województwa pomorskiego. Następnie p.o. Z-cy Okręgowego Inspektora Pracy Izabela Struczyńska omówiła kwestie związane z kontrolami inspekcji pracy w zakresie przestrzegania rozwiązań prawnych wprowadzanych przepisami Tarcz Antykryzysowych dotyczących prawnej ochrony pracy, a także działań podejmowanych przez zakłady pracy w celu zapewnienia osobom pracującym odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie epidemii COVID-19.