Kolejna debata w ramach projektu unijnego: „Godna praca to bezpieczna praca”

W dniu 1 marca 2021 roku w siedzibie Regionu Gdańskiego NSZZ” Solidarność” w Gdańsku, odbyła się kolejna debata dotycząca warunków pracy w Polsce, organizowana w ramach projektu  polsko – norweskiego: „Godna praca to bezpieczna praca”. W debacie uczestniczył przewodniczący Rady Ochrony Pracy Poseł na Sejm Janusz Śniadek, który zwrócił uwagę na trudny okres pandemii w zakresie prowadzenia kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy oraz odniósł się do spotkania na Radzie Ochrony Pracy z Minister Katarzyną Łażewską – Hrycko. W spotkaniu udział wzięła również Zofia Pawłowska z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, która wygłosiła wykład na temat Warunków Pracy w Polsce i Norwegii oraz badań prowadzonych w tym zakresie przez instytucje badawcze w Polsce i Europie. Z ramienia Okręgowego Inspektoratu  Pracy w Gdańsku, prelekcję wygłosiła – p.o. Zastępcy OIP w Gdańsku – Agnieszka Dobrodziej, która omówiła problematykę warunków pracy na podstawie doświadczeń Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku w zakresie kontroli prowadzonych w 2020 r.