Dodano: 29 listopada 2023
2:45 minut

W dniu 24 listopada 2023 roku, w Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym Uniwersytetu Gdańskiego, odbyła się konferencja z cyklu ,,Godna praca to bezpieczna praca”, pod tytułem: „Współczesne uwarunkowania bezpiecznej pracy”. Głównym organizatorem wydarzenia był Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność, a współorganizatorami Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku oraz Uniwersytet Gdański. 

W konferencji uczestniczyli naukowcy, przedstawiciele związków zawodowych, organów nadzoru i kontroli nad warunkami pracy i organów państwowych, a także osoby zajmujące się służbą bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasobami ludzkimi. 

Konferencję rozpoczął oficjalnym powitaniem gości Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Piotr Stepnowskiego. Następnie głos zabrała Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko, która omówiła kwestie dotyczące kultury bezpiecznej pracy, w świetle doświadczeń kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy. Przede wszystkim odniosła się do pracy w takich branżach jak budownictwo czy gospodarka morska. Podkreśliła przy tym nowe wyzwania dla inspekcji pracy, która musi dostosowywać się do wciąż zmieniających się warunków zatrudnienia. Natomiast Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Krzysztof Dośla opowiedział o nieustających zmianach prawa pracy i ważnej roli związków zawodowych.

Po wystąpieniach organizatorów wykład dotyczący roli związków zawodowych oraz społecznego inspektora pracy w zarządzaniu bezpieczeństwem w zakładzie pracy poprowadził prof. dr. hab. Jakub Stelina. Natomiast dr Marta Zbucka-Gargas przybliżyła temat zapewnienia bezpiecznych warunków pracy w nowych formach zatrudnienia. Z kolei Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku Patrycja Potocka-Szmoń poświęciła swoje wystąpienie aspektowi kontrolno-nadzorczemu w nowych formach zatrudniania. Na wstępie jednak przedstawiła strukturę i zdania Państwowej Inspekcji Pracy.

Na zakończenie pierwszej części konferencji odbył się panel dyskusyjny, który miał na celu wymianę doświadczeń środowiska naukowego, związków zawodowych oraz organów nadzoru i kontroli w zakresie budowania kultury bezpiecznej pracy w Polsce. W tej części spotkania prelegenci odpowiadali także na pytania uczestników spotkania.

W panelu dyskusyjnym uczestniczyli:

  • Katarzyna Łażewska – Hrycko - Główny Inspektor Pracy,
  • Krzysztof Dośla – Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”,
  • dr Marta Zbucka-Gargas – adiukt na Wydziale Prawa i Administracji UG,
  • Tomasz Klawikowski - Kierownik Biura Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia UG.

W drugiej części konferencji wykład wygłosił dr hab. Paweł Jurek, który opowiedział o dynamice zmian rynku pracy i o oczekiwaniach wspólnotowego klimatu w miejscu pracy. Tematem wykładu dr. hab. Tomasza Kawki była redukcja poczucia zagrożenia pokolenia „Z” i „Milenialsów”. Na temat budowania odporności psychicznej jako narzędzia tworzenia bezpieczeństwa społecznego mówiła dr Agata Borowska-Pietrzak. Kolejne dwa wykłady były poświęcone kulturze bezpieczeństwa. W kontekście wyzwania dla zakładu pracy mówił Kierownik Biura Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia UG Tomasz Klawikowski. Natomiast Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku Paweł Grabowski omówił kulturę bezpieczeństwa jako wyzwanie dla organów kontroli nad warunkami pracy. Przybliżył także statystykę wypadków przy pracy na przestrzeni lat.

Konferencję zamknął Mariusz Pokrzywinski p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku.

 

Galeria